Giới thiệu sản phẩm

Nguồn điện: 220~240/50Hz
Bơm Khoẻ
Chỉnh Lưu Lượng

Liên hệ: 0903.679.599 để đặt hàng

Chính sách khách hàng

Máy Bơm Hồ Cá Baoyu