Giới thiệu sản phẩm

Diệt Rêu Hại Thủy Sinh Ista Algae Remover giúp ức chế, loại bỏ và ngăn ngừa sự phát triển của rêu tảo hại trong bể thủy sinh như rêu chùm đen, rêu nâu, rêu tóc, tảo lam…
Sản phẩm không gây hại cho động vật và thực vật trong bể thủy sinh.

Liên hệ: 0903.679.599 để đặt hàng

Chính sách khách hàng

Diệt Rêu Hại Thủy Sinh Ista Algae Remover