Thức Ăn Dán Kính Cho Cá Relive Dạng Viên

Là Loại Thức Ăn Dạng Viên Dán Lên Kính , Ko Làm Bẩn Nước
Hỗn Hợp Vitamin Cao ( A , B1 , B2 , C , D3 , E ) , Chất Tăng Màu , Chất Đạm 42% , Chất Béo 5% , Chất Xơ 6% .
Dễ Dàng Sử Dụng và Bảo Quản.

Danh mục:

Mô tả

Là Loại Thức Ăn Dạng Viên Dán Lên Kính , Ko Làm Bẩn Nước
Hỗn Hợp Vitamin Cao ( A , B1 , B2 , C , D3 , E ) , Chất Tăng Màu , Chất Đạm 42% , Chất Béo 5% , Chất Xơ 6% .
Dễ Dàng Sử Dụng và Bảo Quản.