Phân Viên Lót Nền Advanced Soil

Là một trong những loại đất nền chuyên trồng cây thuỷ sinh nổi tiếng của nhật, được sản xuất dựa trên những kinh nghiệm đúc kết được từ những người chơi cây thủy sinh lâu năm với tiêu chí là giúp cây thủy sinh phát triển khỏe mạnh , dễ dàng kiểm soát môi trường nước ngăn ngừa rêu hại. Advance Soil Plant giúp người dùng rút ngắn thời gian setup hồ mới chỉ sau 24 giờ

Danh mục:

Mô tả

Là một trong những loại đất nền chuyên trồng cây thuỷ sinh nổi tiếng của nhật, được sản xuất dựa trên những kinh nghiệm đúc kết được từ những người chơi cây thủy sinh lâu năm với tiêu chí là giúp cây thủy sinh phát triển khỏe mạnh , dễ dàng kiểm soát môi trường nước ngăn ngừa rêu hại. Advance Soil Plant giúp người dùng rút ngắn thời gian setup hồ mới chỉ sau 24 giờ
Lượng Dùng Cơ Bản :
+ Hồ 30 cm ( 12 lít nước ) : dùng khoảng 3 lít nền
+ Hồ 45 mc ( 35 lít nước ) : dùng khoảng 6 – 8 lít nền
+ Hồ 60 cm ( 57 lít nước ) : dùng khoảng 8 – 11 lít nền
+ Hồ 90 cm ( 155 lít nước ) : dùng khoảng 24 – 32 lít nền
Khuyến cáo :
+ Do cấu tạo 100% từ các nguyên liệu tự nhiên , nên trong nền có thể lẫn một số cây và lá khô .